Top

Спори з податковими органами в адміністративному та/або судовому порядку

1. Заперечення акту податкової перевірки


Згідно з частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відповідно до вимог пункту 75.1 статті 75 ПК України контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові, виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Камеральні та документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановленому ПК України, а фактичні перевірки – ПК України та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи. У свою чергу лише дотримання встановлених податковим законодавством умов та порядку проведення перевірок може бути підставою для висновку про законність перевірки. Невиконання процедурних вимог ПК України щодо призначення та (або) проведення контрольних заходів призводить до визнання перевірок (незалежно від їх виду) незаконними та відсутності правових наслідків таких.

Відповідно до ст. 86.7 ПК України у разі незгоди платника податків з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті перевірки, ви маєте право подати свої заперечення та/або додаткові документи в порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу, до контролюючого органу, який проводив перевірку платника податків, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання акту.


2. Оскарження податкових повідомлень-рішень та податкових вимог

Відповідно до приписів ПК України оскарження будь яких рішень податкового органу може бути здійснено протягом 10 днів з моменту отримання такого рішення платником податків, шляхом звернення до вище стоячого податкового органу із відповідною скаргою, що зупиняє виконання платником податків грошових зобов’язань визначених в податковому повідомленні-рішенні.

У разі коли до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення (акт перевірки не є рішенням в розумінні ПК України – Постанова ВС від 27.03.18 р. у справі №813/2524/17) контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання протягом місяця, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження.


3. Ведення справ у спорах з податковими органами в адміністративному та судовому порядку.